ONZE WERKWIJZE EN TECHNIEKEN

Wij werken met deskundige medewerkers die zich regelmatig bijscholen en wij gebruiken de recentste technieken en toestellen. Wij streven ernaar om steeds de modernste apparatuur te hanteren, dit om zonder breekwerk de oorzaak van uw schade op te sporen.

Voor het gebruik van deze toestellen dient in principe geen kap- of breekwerk te gebeuren. Mocht dit toch nodig zijn, zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

Onze werkwijze:

U VERMOEDT EEN LEK

U heeft last van een waterlek, geurhinder, schimmel of condens? U heeft schade, zoals vochtplekken, loszittend pleisterwerk en opkrullend parket?

Contacteer ons:

OFFERTE

Tijdens het eerste contact stellen wij enkele gerichte vragen. Of we maken een afspraak om de woning of werf te bezoeken. Hierdoor kunnen wij ons een beeld vormen van het probleem en een offerte opmaken.

LEKDETECTIE

Over het algemeen starten we onmiddellijk ter plaatse met het onderzoek. We gebruiken hiervoor onze deskundige toestellen en apparatuur. We nemen foto’s van het probleem om achteraf in de verslaggeving te verwerken. Breekwerk wordt vermeden

RAPPORT

U krijgt van onze een gedetailleerd en overzichtelijk verslag met foto’s van het probleem, de oorzaken en herstelmogelijkheden. Wij sturen dit via e-mail zodat u dit snel aan de hersteller of verzekeringsmaatschappij kan bezorgen.

FACTUUR

U ontvangt achteraf een factuur. U hoeft dus niet cash te betalen op het moment van de lekdetectie.

Door ons gebruikte technieken:

Onze aanpak en werkwijze hangen uiteraard af van project tot project. Hieronder vindt u alvast een greep uit onze vele technieken.

ULTRASOONDETECTOR

Hoe werkt het?

Een lek produceert een minuscuul geluid dat het gehoor niet kan waarnemen. Dat geluid wordt met een ultrasoondetector versterkt. Waar het geluid het hevigst is, bevindt zich het lek. Op diverse punten van de leiding worden de geluidswaarden gemeten en vergeleken met elkaar.

De voordelen

Er kan gemeten worden op de leidingen, kranen, afsluiters, brandkranen of aan de oppervlakte (op het straatwerk of op de grond boven de leiding). Met deze techniek is het mogelijk om veel meetpunten en grotere afstanden in relatief korte tijd door te meten.

Toepassingsgebieden

 • Lekdetectie op waterleidingen in woningen, onder volle grond en onder het straatoppervlak
 • Buis- en leidingbreukdetectie
 • Persluchtlekken
 • Andere gasleidingen op druk

ENDOSCOOP

Hoe werkt het?

De endoscoop is een flexibel apparaat dat in de leiding wordt gebracht, om zo de oorzaak van het lek op te sporen. Dit eventueel door een speciaal daarvoor gemaakte opening.

Er bestaan verschillende soorten endoscopen:

 • Met flexibele slang.
 • Met half-starre duwstang die vooraf kan worden geplooid in een bocht om zo een moeilijke plaats te onderzoeken.
 • Met kop die vanop afstand kan bestuurd worden.

De voordelen

Een endoscoop is gemaakt voor het opsporen van lekkages in moeilijk toegankelijke, holle ruimtes, zoals spouwmuren, douchebakken, baden, afvoeren, enz. Endoscopen kunnen bijvoorbeeld heel makkelijk om de hoek kijken in zeer nauwe locaties.

Toepassingsgebieden

 • Lekdetectie op moeilijk bereikbare plaatsen
 • Lekdetectie in niet te openen ruimtes
 • Buis- en leidingbreukdetectie, vooral van afvoerbuizen, o.a. bij geurdetectie

Endoscoop met scherm voor het opsporen van lekken Ridgid halfstarre endoscoop

Dankzijn de beweegbare kop kunnen we elke plaats controleren

AKOESTISCHE WATERLEKDETECTOR

Hoe werkt het?

Wanneer een lek ontstaat in een waterleiding die onder druk staat, genereert het lek een trilling. Met de akoestische waterlekdetector kan die trilling worden opgespoord. Dat geluid wordt door de pijplijn doorgegeven en kan waargenomen worden bij contactpunten op afstand, zoals kranen en bedieningsorganen.

De voordelen

De akoestische waterlekdetector ‘luistert’ systematisch op verschillende plaatsen op de leiding. Zo kan de locatie van een lek worden teruggebracht tot een plaats tussen twee contactpunten. De exacte locatie van het lek kan dan bepaald worden met de uiterst gevoelige grondmicrofoon. Hiermee kan de vibratie van het lek door de bestrating heen worden gedetecteerd.

Toepassingsgebieden

 • Lekdetectie op waterleidingen in woningen, onder volle grond en onder het straatoppervlak
 • Buis- en leidingbreukdetectie
 • Lekopsporing in brandleidingen

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”ROOKGENERATOR” open=”no”]

Hoe werkt het?

De krachtige rookgenerator lokaliseert scheuren, breuken of losse aansluitingen in afvoerleidingen, rioleringen en septische tanks zonder breekwerk. Op het warmte-element van het toestel wordt rookvloeistof aangebracht. Hierdoor verdampt de vloeistof en ontstaat rook. Na aankoppeling op het leidingnetwerk blaast de ventilator de rook in de leiding, waardoor er overdruk ontstaat. De rook is goed zichtbaar en komt door de allerkleinste openingen en kieren naar boven.

De voordelen

Onze rook is op vloeistofbasis, er komen geen stofdeeltjes (krijt) vrij. De rook is ook niet giftig en laat geen resten achter. De rookgenerator kan gebruikt worden voor leidingbreuk en geurhinder.

Toepassingsgebieden

 • Buis- en leidingbreukdetectie – vooral van afvoerbuizen – bij geurhinder of lekkage
 • Lekdetectie op waterleidingen in woningen, onder volle grond en onder het straatoppervlak
 • Testen van schoorstenen en daken
 • Opsporen van lekkage op daken, vooral bij “EPDM”-dakbedekking

ELEKTROMAGNETISCHE VELD- EN LEIDINGDETECTOR

Hoe werkt het?

Als een elektrische stroom door een metalen leiding loopt, wordt een elektrisch veld opgewekt. Detectie kan zowel op passieve als actieve wijze:

 • Bij een passieve detectie loopt er stroom door de leiding die een meetbaar magnetisch veld opwekt.
 • Bij actieve detectie loopt er geen stroom door de leiding. Via een generator wordt een bepaalde frequentie op de leiding gezet, die met de leidingdetector te detecteren is. Er zijn verschillende mogelijkheden om het signaal van de generator op de leiding te zetten. Hierbij kan gekozen worden voor een galvanische en inductieve methode.

De voordelen

Met de detector wordt de locatie en de diepte van de leiding bepaald.

Toepassingsgebieden

 • Lokaliseren van leidingen in woningen, onder volle grond en onder het straatoppervlak

TRACEERGAS

Hoe werkt het?

Waterlekdetectie.be gebruikt sinds jaren de methode met traceergas. Hiervoor gebruiken we een combinatie van Stikstof- en Waterstofgas. Het mengsel wordt ook formeergas genoemd. Waterstof is het lichtste van alle gassen, waardoor het sneller ontsnapt door een lekkage dan elk ander gas. Omdat de molecule zeer licht is, heeft ze de neiging te stijgen. Met een snuffeltoestel wordt het gas gelokaliseerd en de leklocatie bepaald, ook doorheen beton en asfalt.

De voordelen

Met formeergas kan ook een druktest worden uitgevoerd, zowel op kleine leidingen als op zeer grote buizen.

Is traceergas veilig?

Voor het opsporen van lekken wordt traceergas gebruikt met een combinatie van 5% H2 (waterstofgas) en 95% N2 (stikstof). Daardoor is er geen risico op brandgevaar. Het mengsel is ook geurloos en kleurloos.

Toepassingsgebieden

 • Inspectie van buis-, kanaal-, drainageleidingen, zoals schacht- en tanksystemen
 • Buis- en leidingbreukdetectie
 • Daklekkages
 • Lekdetectie bij ondergronds aangelegde persleidingen
 • Alle soorten van dichtheidscontrole in de industrie en bouwsector

THERMO-GRAFISCHE CAMERA

Hoe werkt het?

Infrarood thermografie is een techniek waarbij een thermo-grafische camera wordt gebruikt die infraroodbeelden maakt. Dit om de thermische energie, die een voorwerp uitstraalt, te visualiseren.

De voordelen

Door het opzoeken van “hotspots” of andere afwijkingen in het warmtebeeld kunnen lekken gedetecteerd worden.

Toepassingsgebieden

 • Detecteren van het verloop van verwarmingsleidingen
 • Lekdetectie op verwarmingsleidingen in woningen, onder volle grond en onder het straatoppervlak
 • Opsporen van vochtplekken

VOCHTMETING

Hoe werkt het?

Voor het meten van het vochtgehalte in de muren gebruiken onze vakmensen diverse soorten vochtmeters. Zij kunnen zowel een oppervlakkige vochtmeting uitvoeren, als dieper gelegen vochtophopingen opsporen zonder schade te maken. Iedere vochtmeter werkt volgens een ander principe: via het principe van elektrische geleiding of via het sturen van magnetische golven in de wand. Zo worden de locaties met het hoogste vochtgehalte gevonden. Meestal wordt op meerdere plaatsen een vochtmeting uitgevoerd, zowel op vloeren, wanden als plafonds. Eventueel wordt een “kaart” gemaakt met de verdeling van de resultaten van de vochtmeting, voor verdere analyse.

De voordelen

Door het gebruik van verschillende vochtmeters kan bepaald worden hoe diep het vocht zit, waardoor de oorzaak van de schade sneller kan worden bepaald.

Toepassingsgebieden

 • Bepalen van vochtgehalte in diverse materialen
 • In kaart brengen van de vochtverdeling over de wand, plafond en vloer
 • Opsporen van condensproblemen en oorzaken van schimmels
 • Bepaling van het vochtgehalte in het kader van lekdetectie

KLEURSTOFFEN

Hoe werkt het?

Om onzichtbare waterstromen zichtbaar te maken, wordt gebruikt gemaakt van kleurstof. De kleurstof kan in verschillende vormen worden aangewend: poeder, vloeistof of gel, afhankelijk van de toepassing en het doel van de detectie.

Welke kleuren hebben deze kleurstoffen?

Wij beschikken over vele verschillende kleuren: geel, groen, blauw, rood, zwart, paars, …

Daardoor kunnen wij op meerdere plaatsen verschillende kleuren gebruiken, om zo een onderscheid te maken tussen de mogelijke lekplaatsen.

Er bestaan ook fluorescerende kleurstoffen.

In sommige gevallen is het niet mogelijk te werken met kleurstoffen, bijv. bij beschermde gebouwen of monumenten.  Daarom gebruiken we een fluo-kleuring. De fluorescerende stof is onmogelijk te detecteren met het blote oog, ze is onzichtbaar bij gewoon licht. Bij het gebruik van UV-lampen lichten de gekleurde stromen en vlekken fel op.

De voordelen

Alle stoffen die we gebruiken, zowel poeder als vloeistof, zijn veilig voor het milieu.

(Bij regenwaterrecuperatie kan geen kleuring worden gebruikt omdat dit het regenwater voor gebruik in de woning zou kleuren.)

Toepassingsgebieden

 • Opsporen van lekken in zwembaden
 • In kaart brengen van verborgen waterstromen
 • Opsporen van lekkages in afvoeren en riolering

DUWCAMERA

Hoe werkt het?

Het toestel bestaat uit een camerakop die op een half-starre duwkabel is gemonteerd. De camera wordt in een leiding geduwd om aan de binnenkant van de leiding foto’s te nemen of te filmen. Aan de camera wordt steeds een scherm bevestigd om de opgenomen beelden live te volgen. Wij beschikken over verschillende soorten duwcamera’s:

 • De kleinste camera kan ingebracht worden in een opening vanaf 30mm, bijv. de afvoer van een wasbak.
 • De grootste camera laat ons toe onderzoeken uit te voeren op de grootste afvoerleidingen onder het gebouw of de omgeving.

Indien een leiding niet toegankelijk is, moet eventueel een opening gemaakt worden. Wij doen dit enkel in overleg.

De voordelen

Voor het opsporen van lekkages in moeilijk toegankelijke, holle ruimtes, zoals spouwmuren, douchebakken, baden, maar vooral voor afvoeren en riolering, gebruikt Waterlekdetectie.be een duwcamera.

Toepassingsgebieden:

 • Lekdetectie op moeilijk bereikbare plaatsen
 • Lekdetectie in niet te openen ruimtes
 • Buis- en leidingbreukdetectie vooral van afvoerbuizen

Preventieve controle van nieuwe leiding in het kader van oplevering

ELEKTROPULSGENERATOR

DRUKMETING

Hoe sneller u de oorzaak van uw probleem kent,
hoe sneller u geholpen kan worden.

CONTACTEER ONS NU

Extra informatie over onze technieken:

Lekdetectie op maat van uw probleem

Onze vochtspecialisten zullen aan de hand van uw verhaal, de historiek van de schade en de zichtbare schade ter plaatse bepalen welke technieken en toestellen in uw situatie de beste oplossing bieden. Het is dus mogelijk dat een vochtspecialist niet alle bovenstaande technieken gebruikt, omdat ze geen meerwaarde hebben in het onderzoek.

Onderhoud

Waterlekdetectie-be is VCA-gecertificeerd door AIB-Vinçotte. VCA staat voor “Veiligheid Checklist Aannemers”. Dat wil o.a. zeggen dat wij alle toestellen en meetapparatuur volgens de regels van de fabrikant en de wetgever onderhouden. Ook worden alle toestellen gekalibreerd volgens de geldende regels en wetten.

Opleiding

Onze techniekers beschikken over de nodige opleiding en certificaten om de toestellen te bedienen. Ook worden zij hierover continu bijgeschoold. Binnen het kader van VCA worden toolbox-meetings gegeven om onze mensen steeds op een veilige en gezonde manier te laten werken, met de nodige aandacht voor de omgeving.

Partners

Wij gebruiken enkel de beste toestellen van bekende en minder bekende merken. Onderstaand een overzicht van onze partners in het uitvoeren van detecties en metingen.