SCHIMMELS

Schimmels in huis leiden niet alleen tot beschadiging, maar zijn ook nefast voor de gezondheid. Schimmels reizen rond als microscopische sporen. Ze zijn zo klein dat ze zich gemakkelijk over grote afstanden in de woning kunnen verspreiden. Waterlekdetectie.be spoort de oorzaak van schimmels op binnen enkele uren, en dit zonder breek- of hakwerk. Na de detectie krijgt u van ons een duidelijk rapport waarmee u het probleem gericht kan (laten) oplossen.

Schimmel kan leiden tot gezondheidsproblemen:

 • Verstopte neus

 • Piepende ademhaling

 • Branderige of waterige ogen

 • Droge hoest

 • Pijnlijke keel

Lekkages opsporen

De voordelen van onze oplossingen:

 • Een oplossing zonder hak- en breekwerk

 • Beperkte onderzoekskosten

 • Verkorte hersteltijd

 • Voorkomen van gevolgschade

 • Minimale overlast

 • Een accurate rapportage en passende herstelwerkzaamheden

 • Mogelijkheden tot klein bouwkundig herstel

Hoe sneller u de oorzaak van uw probleem kent,
hoe sneller u geholpen kan worden.

CONTACTEER ONS NU