LEKDETECTIE

Een waterlek moet zo snel mogelijk opgespoord worden om de gevolgschade van het lek te beperken. Terwijl vroeger de schade nog groter gemaakt werd door de lekdetectie zelf, kunnen wij nu opsporingsmethoden aanbieden zonder breekschade!

De voordelen van onze oplossingen:

 • Lekdetectie zonder hak- of breekwerk

 • Beperkte onderzoekskosten

 • Kortere hersteltijd

 • Verminderd waterverlies

 • Voorkomen van gevolgschade

 • Minimale overlast

 • Accurate rapportering en passende herstelwerkzaamheden (drogen en reparatie)

 • Mogelijkheid tot klein bouwkundig herstel

Lekkages opsporen

Welke lekken of problemen kunnen wij voor u opsporen via lekdetectie?

 • Lekken en leidingbreuken op stadswaterleidingen, warm- en koudwaternetwerken, verwarmingsleidingen, vloerverwarming, …

 • Afvoerleidingen en rioleringen: lokaliseren en visualiseren van verstoppingen en verzakkingen. Wij voeren lekonderzoeken uit in afvoeren van 30mm tot de grootste diameters.

 • Vochtplekken: een lekdetectie kan uitsluitsel geven over de oorzaak van het vochtprobleem op vloeren, muren, plafonds en gevels.

 • Drukverlies op een verwarmingsleiding: wij lokaliseren het lek.

 • Lekkage op aardgasleidingen: in industriële omgeving voeren wij ultrasone lekdetectie uit op persluchtnetwerken. We brengen de lekken in kaart, volgen de herstelling op en maken een inschatting van de kost van het verlies. Ook lekdetectie op stikstof-, propaan-, zuurstof-, en andere netwerken is mogelijk.

 • Waterinfiltraties: een lekdetectie bepaalt de locatie waar het water binnen sijpelt.

 • Daken: door middel van diverse technieken sporen we de lekken op in de dakstructuur, zowel op plakke daken als zadeldaken. Wij stellen ook hyplotplannen op (waterverdeling onder dakoppervlakken).

 • Hoog waterverbruik en hoge waterfactuur: door middel van lekdetectie kan een gerichte herstelling gebeuren die verrassingen bij de volgende factuur vermijdt.

 • Dalend waterniveau in zwembaden: lekdetectie op de leidingen van uw zwembad (skimmerleiding, stuwleiding, …). Voor de meeste soorten kuipen kunnen we detectie op de dichtheid uitvoeren.

 • Datalogging en flowmeting op leidingen: het verbruik op leidingen op korte of lange termijn wordt nauwkeuring via grafieken in kaart gebracht, zowel de verbruiksmomenten als de flow doorheen de leiding. Indien gewenst, kan een SMS gestuurd worden bij een op voorhand bepaald verbruik.

 • Diefstal van water op netwerken: wij beschikken over diverse technieken om te helpen bij het opsporen van ongecontroleerd gebruik.

 • In kaart brengen van afvoeren, waterleidingen, verwarmingsleidingen, beer- en waterputten. Dergelijke opsporingen vermijden dat leidingen geraakt worden bij grondboringen.

 • Ondergrondse, stroomdragende elektriciteitsleidingen: om bij graaf- of boorwerken geen verrassingen te hebben kunnen wij vooraf opsporen of er zich stroomdragende leidingen bevinden

Hoe sneller u de oorzaak van uw probleem kent,
hoe sneller u geholpen kan worden.

CONTACTEER ONS NU