CONDENS

Als u condens in uw woning hebt, kan er schimmel optreden en uiteindelijk structurele beschadiging. Daarom is het belangrijk om bij een condensatieprobleem snel de oorzaak ervan te kennen en aan te pakken.

Schimmel door condens kan leiden tot gezondheidsproblemen:

 • Verstopte neus

 • Piepende ademhaling

 • Branderige of waterige ogen

 • Droge hoest

 • Pijnlijke keel

Lekkages opsporen

Van welke condens kunnen wij de oorsprong detecteren?

 • Condensatie op ramen (vensters en raamkaders)

 • Interne condensatie tussen raambladen (bijv. bij dubbel glas)

 • Condensatie op de vloer

 • Condensatie op muren en daken

 • Condensatie in spouwen

De voordelen van onze oplossingen:

 • Een oplossing zonder hak- en breekwerk

 • Beperkte onderzoekskosten

 • Verkorte hersteltijd

 • Voorkomen van gevolgschade

 • Minimale overlast

 • Een accurate rapportage en passende herstelwerkzaamheden

 • Mogelijkheden tot klein bouwkundig herstel

Hoe sneller u de oorzaak van uw probleem kent,
hoe sneller u geholpen kan worden.

CONTACTEER ONS NU